Vermindering van onze impact op het milieu. Lantmännen Unibake is voortdurend bezig om op verschillende manieren onze impact op het milieu terug te dringen.

Energie

Een verhoogde energie-efficiëntie is er één van. We hergebruiken de warmte van onze ovens en installeren led-lampen in onze bakkerijen. Het energiegebruik is altijd een aandachtspunt. Ons monitoringssysteem meet het energieverbruik op al onze locaties.

Verspilling

We willen verspilling terugdringen door ons te richten op productie, product en de consument. In onze Belgische bakkerijen hebben we bijvoorbeeld analyses geïntroduceerd die ons zekerheid geven dat onze bloem de juiste bakeigenschappen heeft. De verspilling bij productie -door kwaliteitsissues- wordt hiermee geminimaliseerd. Door de houdbaarheid te verlengen en inspirerende recepten te geven, proberen we verspilling in winkels en bij onze klanten te verminderen. 

CO2

Door onze energie-efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen, ondersteunen we ook de doelstelling van de Lantmännen Group om de CO2-emissie vóór 2020 met 40% terug te brengen, met 2009 als uitgangspunt. Dit blijft voor ons een aandachtspunt. 

Sourcing

Transparantie begint bij de traceerbaarheid van onze grondstoffen. Ons doel is daarbij om ingrediënten uit duurzaame bronnen te verkrijgen. Dit geldt voor de duurzame gesegregeerde palmolie in margarine en botermengsels tot de pecannoten op onze pastry's.