Développement de liens étroits avec les personnes qui nous entourent. L'essor et la croissance de notre société dépendent de notre entourage. Il est essentiel de tisser des liens basés sur le respect mutuel.

Werknemers

Gesprekken met werknemers om hen zich te laten ontwikkelen, leiderschaps- en talentenprogramma's, genderdiversiteit en mogelijkheden om een internationale carrière aan te gaan zijn onze focusgebieden. Op deze manier willen we onze werknemers tevreden en gemotiveerd houden. 

Leveranciers

Een goede leveranciersrelatie is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Een onderdeel van verantwoordelijke toelevering is dat wij onze leveranciers helpen om te voldoen aan onze vereisten en daarnaast nauw met ze samenwerken aan ontwikkeling en innovatie. 

Alle leveranciers zijn verplicht om de Lantmännen Supplier Code of Conduct te ondertekenen. Hierin zijn onze verwachtingen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, sociale voorwaarden en bedrijfsethiek vastgelegd. We monitoren onze leveranciers regelmatig op potentiële risico's.

Onderzoekspartners

Veel van onze initiatieven op het gebied van gezondheid en voeding zijn gebaseerd op onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten of Lantmännen Food R&D in Stockholm. Naast onze eigen R&D zijn deze projecten essentieel voor onze kennisontwikkeling en om in te spelen op consumententrends.